MEP SERVICE

Avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri

Yanğınsöndürmə sistemi, binalarda yanğınların tez bir zamanda aşkarlanması üçün istifadə olunan olduqca mürəkkəb bir texniki kompleksdir. Mövcud normativ sənədlərə əsasən, mütləq belə avadanlıqla təchiz edilməli olan obyektlərin siyahısı ciddi şəkildə tənzimlənir. Yanğınsöndürmə sistemlərinin sonrakı istismarı təhlükə yarandığı təqdirdə avadanlıqların zəmanətli işləməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması üçün hazırlanmışdır. Kompleksə bir-biri ilə sıx bağlı olan çoxlu sayda avadanlıq daxildir. Onun problemsiz işləməsini təmin etmək üçün onu bir-birinə bağlayan avadanlıq və şəbəkələrin sınanması əvəzedilməz bir mərhələ olur.

Daxili yanğınsöndürmə sistemləri

Tətbiq olunan sahəyə görə müxtəlif avadanlıqlardan (müxtəlif sprinkler-lərin, yanğın şkafları, monitorinqli sistemlər və s.)istifadə edərək yanğından qorunmaq üçün istifadə edilən bir sistemdir.

Xarici yanğınsöndürmə sistemləri (hidrant xəttləri)

Qazlı yanğınsöndürmə sistemləri (FM200 , NOVEC)

Yanğın və su  nasoslarının quraşdırılması

Yanğın siqnalizasiya sistemləri

Yanğının aşkarlanması, siqnalizasiyası,nəzarət və rabitə funksiyalarını əhatə edən tam bir sistemdir. Yanğının aşkar edilməsi sistemlərinin və onun hissələrinin СНиПНПБ standartlarına uyğun olaraq hazırlanması,quraşdırılması və istismarı vacibdir.Bu sistemlərin tam standartlara cavab verilməsi bizim ilk tapşırıqlarımızdan biridir

Mühafizə siqnalizasiya sistemləri

Sistemin əsas məqsədi obyekti arzu olunmaz müdaxilələrdən mühafizə etməkdir və kompleks şəkildə bir sıra texniki qurğular və onların aksesuarlarından ibarətdir. Mühafizə sisteminin etibarlılığı əsasən, layihələşdirmə mərhələsindən asılıdır,çünki məhz ilk plan mühafızə siqnalizasiya sisteminin quraşdırılmasının əsası kimi götürülür.Bu mərhələdə səhvə yol vermək olmaz,məhz buna görə, ciddi haşiyələr və müəyyən olunmuş layihələşdirmə mərhələləri mövcuddur.

Xəbərdarlıq sistemləri

Kompüter şəbəkəsi

Telekommunikasiya sistemləri

Video müşahidə sistemləri

Elektrik təhcizatı :

Bizim şirkət, elektrik enerjisi təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsi ilə bağlı tam xidmət kompleksini, habelə Schneider Electric və digər beynəlxalq istehsalçıların komponentləri əsasında yığılan lövhələrin layihələrinin hazırlanması və istehsal edilməsini təklif edir.

Su və kanalizasiya sistemləri

Havalandırma sistemləri

Soyutma və isitmə sistemləri

Qazanxana

Avtomatik suvarma sistemləri